Czy komornik może zająć konto bankowe?

Każdy komornik działający na terenie Polski ma dostęp do systemu OGNIVO. Posiadając podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko czy numer PESEL lub NIP, dostaje dostęp do wszystkich aktywnych kont bankowych dłużnika. Nie jest to jedyny sposób, jaki wykorzystują komornicy do ściągnięcia należność. 

Sposób ściągnięcia należności zależy od wierzyciela

Przede wszystkim należy podkreślić, że komornik jest jedynie osobą wykonującą daną czynność na zlecenie wierzyciela. To właśnie wierzyciel określa w jaki sposób ma zostać ściągnięta należność od dłużnika. Jednak najczęściej stosowaną metodą jest blokada konta bankowego. Przede wszystkim jest to stosunkowo prosta w realizacji metoda, a dodatkowo wyjątkowo skuteczna. 

Jak wygląda zajęcie konta bankowego przez komornika?

Zajęcie konta bankowego to ostateczność. Konieczne jest do tego wcześniejsze skierowanie sprawy na drogę sądową i otrzymanie klauzuli wykonalności. Nie dzieje się to w momencie opłacenia jednej raty czy spóźnienia z płatnością o tydzień. Długotrwałe unikanie odpowiedzialności za posiadane zobowiązania może być jednak przyczyną blokady konta bankowego.

 

Komornik, który zajmuje konto bankowe może dokonać zajęcia środków, które się na nim znajdują, a także przyszłych środków, które dopiero wpłyną. Bardzo ważne jest to, że ma on obowiązek wysłania informacji o tym, że wszczyna on zajęcie konta bankowego. 

Komornik nie zabierze wszystkiego

Istnieją przepisy prawa, które chronią dłużnika. Mówią one o tym, że komornik nie może zająć wszystkich środków znajdujących się na koncie bankowym. Przede wszystkim dłużnikowi przyznana jest kwota wolna od zajęcia komorniczego, której wysokość określa się od minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Kwota ta dotyczy wszystkich środków, zgromadzonych na różnych rachunkach bankowych, a nie każdego z osobna. 

 

Komornik nie może także dokonać blokady środków, które pochodzą ze świadczeń takich jak np.:

  • Zasiłek rodzinny
  • 500+
  • Świadczenia przyznawane z pomocy społecznej

 

Jednak czasami zdarza się tak, że komornik dokonuje blokady na środkach, które teoretycznie są wyłączone z zajęcia. Dzieje się to głównie ze względu na to, że komornicy nie mają wglądu do szczegółów konta. Widzą dostępne saldo czy przychodzący przelew, jednak nie mają informacji skąd on pochodzi.

 

Rozwiązaniem tego problemu jest założenie konta socjalnego. To specjalne konto, na które mogą przychodzić wyłącznie świadczenia. Wszystko musi zostać udokumentowane. Jednak finalnie może być to sposób, który pomoże oszczędzić Twoje środki wolne od zajęcia. 

Czy komornik zajmie konto wspólne?

Konto wspólne posiadają często małżonkowie, ale także przez właścicieli spółek. Charakterystyka działań komornika zależy właśnie od tego. W przypadku konta wspólnego współmałżonków, to komornik ma prawo do prowadzenia egzekucji ze wszystkich zgromadzonych środków. Nie oznacza to, że współmałżonek nie może bronić się przed egzekucją. Może, jednak musi on udowodnić, że posiadane środki są tylko jego i nie wchodzą w skład majątku osobistego dłużnika. 

 

W przypadku, kiedy konto wspólne zostało założone z osobą trzecią, która nie jest współmałżonkiem, komornik nie może egzekwować należności z jego części. Udziały osób trzecich są zwolnione z zajęcia komorniczego, a ich wysokość powinna być określona w umowie rachunku bankowego. Kiedy nie zostało to ściśle określone, przyjmuje się, że udziały dzielone są równo, po połowie. 

 

Przedawnione zobowiązania są prostą drogą do problemów z komornikiem i zajęcia konta bankowego. Długi nie znikną same, a fakt, że nie będziemy do nich zaglądać nie poprawi naszej sytuacji. Warto zmierzyć się z problemem i zawalczyć o swoją przyszłość. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, a próba przeczekania kryzysu będzie prowadziła tylko do zwiększenia kosztów.

 

 

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *