Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu internetowego

     Każdy sklep internetowy, serwis czy portal powinien zawierać regulamin. Regulamin to taka specyficzna forma umowy (tzw. umowa adhezyjna), która zawierana jest z klientami. Specyficzność tej umowy polega na tym, że to przedsiębiorca (właściciel sklepu) narzuca jej warunki, a klient może je przyjąć bez negocjacji. Taki stan rzeczy wymusza, aby regulamin nie zawierał zapisów niekorzystnych na rzecz konsumentów, a więc aby nie posiadał tzw. klauzul niedozwolonych. Dodatkowo sklep internetowy musi w odpowiedni sposób „odebrać” oświadczenie woli od swojego klienta, a więc musi mieć pewność, że klient zawarł z nim umowę, właśnie na podstawie zapisów regulaminu sklepu internetowego.

     Aby taką zgodę od klienta uzyskać w sklepie internetowym przed dokonaniem zakupu lub utworzeniem konta, klient musi mieć możliwość zaznaczenia checkbox’a, z informacją o tym, że zapoznał się oraz akceptuje postanowienia regulaminu. Przykładowa klauzula w dosłownym brzmieniu może wyglądać tak:

„Zapoznałem się oraz akceptuje postanowienia Regulaminu sklepu internetowego”

     Warto aby zwrot „Regulaminu sklepu internetowego” był aktywnym linkiem, który poprowadzi bezpośrednio do treści regulaminu. Taki stan rzeczy wynika m.in. z faktu, że przed faktycznym zawarciem umowy druga strona powinna mieć dostęp do jej treści. Aktywny link znacznie ułatwia możliwość zapoznania się z treścią regulaminu przez klienta.

     Jeżeli klient nie będzie miał możliwości złożenia oświadczenia woli o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego treści, domniemywać należy, że klient nie zna treści regulaminu, a cały stosunek prawny łączący strony opiera się w przepisy powszechnie obowiązujące. Brak możliwości zaakceptowania regulaminu to także poważny błąd od strony prawnej.

     W tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt, że jeżeli sklep umożliwia utworzenie konta swoim klientom, to odebranie zgody może być jednorazowe podczas jego utworzenia. Jeżeli zaś sklep umożliwia dokonanie zakupu bez konieczności utworzenia konta, zgoda powinna być odbierana każdorazowo przy zawieraniu umowy, a więc przy każdej sprzedaży.

     Zapoznanie się i akceptacja regulaminu jest jedną z dwóch obowiązkowych klauzul jakie muszą się znaleźć w sklepie przed zawarciem umowy przez klienta.