Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

     Każdy sklep internetowy, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonuje przetwarzania ich danych osobowych. Przetwarzanie to sprowadza się w głównej mierze do wykorzystania danych osobowych do realizacji zamówienia np. jego potwierdzenia, realizacji zamówienia, czy też wysyłki produktów na podany przez klienta adres. Nie da się uniknąć przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym.

     Aby przetwarzać dane osobowe w zgodzie z obowiązującym prawem, klient sklepu internetowego musi wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody przez klienta odbywa się przez jednostronne oświadczenie woli. Oświadczenie powinno być odebrane bezpośrednio, a zgoda nie może być dorozumiana. Jednym ze sposobów na zgodne z prawem odebranie oświadczenia woli jest posiadanie klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (dane firmy – nazwa, adres, nip, regon) w celu realizacji umowy w zgodzie z postanowieniami Polityki prywatności.”

     Warto aby zwrot „Polityka prywatności” był aktywnym linkiem kierującym bezpośrednio do dokumentu, który określa szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez sklep internetowy.

     Zgoda powinna być odebrana od klienta, przed faktycznym rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez klienta, a więc zanim ten dokona zakupu lub założy konto internetowe w sklepie.

     Często popełnianym błędem jest umieszczanie w sklepie internetowym jednej klauzuli dotyczącej zapoznania się z regulaminem oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jak już wcześniej wspomniałem zgoda nie może być dorozumiana, a więc musi być złożona jako jasny przekaż i oświadczenie woli klienta – właśnie jako osobna klauzula wymagana potwierdzenia. Biorąc pod uwagę powyższe, aby sklep działał zgodnie z prawem powinien zawierać dwie odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych.