Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK

     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest polskim urzędem antymonopolowym, działającym na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 184). Przewodniczącym Urzędu jest Prezes Adam Jasser (stan na wrzesień 2015 r.), siedziba Urzędu znajduje się w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

     UOKiK wywodzi się od z powołanego ustawą z dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym Urzędu Monopolowego. Swoją aktualną nazwę otrzymał w roku 1996 w wyniku reformy administracji centralnej.

     UOKiK jest organem pomocniczym Prezesa Urzędu, dzięki któremu wykonuje on swoje zadania. Kompetencje Prezesa dzielą się na kompetencje w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, pomocy publicznej, ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz kontroli wyrobów, które wykonuje on przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz dyrektorów delegatur urzędu.

     W skład UOKiK wchodzi Centrala w Warszawie oraz 9 Delegatur z siedzibami w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Centrala w Warszawie składa się z kilkunastu komórek organizacyjnych, m.in. z Sekretariatu Prezesa, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentów (np. Ochrony Konkurencji, Analiz Rynku, itd.), Biura Prezesa, Laboratorium, itd.

     Wydatki Urzędu realizowane są z budżetu Państwa, natomiast najważniejszym źródłem dochodów – co bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców – są kary nakładane na przedsiębiorstwa za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji.

     UOKiK prowadzi tak zwany Rejestr Klauzul Niedozwolonych, w którym znajdują się postanowienia abuzywne wpisane tam na podstawie orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2012 roku Urząd uruchomił bezpłatną pomoc online dla konsumentów.